วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคาย และพุทธศาสนิกชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงไทย-ลาว จัดพิธียกฉัตรพระธาตุอรหันต์และพิธีมหาพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระใส องค์จำลอง หลังจากได้มีพิธีเททองหล่อเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 2567 และมีพิธีอัญเชิญแห่และสมโภช เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งหลวงพ่อพระใสองค์จำลองนี้จะใช้สักการะบูชาและประกอบพิธีแทนองค์จริงในงานเทศกาลสงกรานต์และนมัสการสรงน้ำหลวงพ่อพระใสของทุกปีนับจากปี 2567 เป็นต้นไป

วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคาย และพุทธศาสนิกชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงไทย-ลาว จัดพิธียกฉัตรพระธาตุอรหันต์และพิธีมหาพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระใส องค์จำลอง หลังจากได้มีพิธีเททองหล่อเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 2567 และมีพิธีอัญเชิญแห่และสมโภช เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งหลวงพ่อพระใสองค์จำลองนี้จะใช้สักการะบูชาและประกอบพิธีแทนองค์จริงในงานเทศกาลสงกรานต์และนมัสการสรงน้ำหลวงพ่อพระใสของทุกปีนับจากปี 2567 เป็นต้นไป

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (25 มีนาคม 67) ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคาย ได้จัดให้มีพิธียกฉัตรพระธาตุอรหันต์และพิธีมหาพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระใส องค์จำลอง โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , พลอากาศเอก อนันตชัย แก้วศรีงาม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระเทพวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย / เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง , นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คนใหม่ , พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ / หน่วยงาน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย และพุทธศาสนิกชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงไทย-ลาว ที่เลื่อมใสศรัทธาองค์หลวงพ่อพระใสเข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

โดยพิธีเริ่มจากพิธีบวงสรวงบัตรพลีกรรม , พิธียกฉัตรพระธาตุอรหันต์ และพิธีอธิษฐานจิตจุดเทียนชัย โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม , พระมหาเถราจารย์นั่งปรก แผ่เมตตาอธิษฐานจิต , พระพิธีธรรมสวดคาถาพุทธาภิเษก และพิธีดับเทียนชัย โดยพระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่าพุทธมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์

 

สำหรับหลวงพ่อพระใส องค์จำลอง ที่ได้มีพิธีมหาพุทธาภิเษกในครั้งนี้ สืบเนื่องจากองค์หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดหนองคายและประชาชนสองฝั่งแม่น้ำโขง ได้เกิดชำรุดเสียหายในหลายจุด อาจเนื่องมาจาก มีการอัญเชิญหลวงพ่อพระใสลงจากพระอุโบสถให้ประชาชนทั่วไปได้สรงน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุก ๆ ปี ทำให้องค์หลวงพ่อพระใสได้รับความเสียหาย วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จึงได้ประสานจังหวัดหนองคาย เพื่อดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซมบูรณะหลวงพ่อพระใส ซึ่งกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กลุ่มประณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการอนุรักษ์เสร็จสิ้นไปแล้ว ในห้วงวันที่  16 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมี อธิบดีกรมศิลปากร เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีขอขมาหลวงพ่อพระใส  ก่อนดำเนินการบูรณะ และได้ถวายคำแนะนำในการขออนุญาตจำลองหลวงพ่อพระใส เพื่อแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์แทนองค์จริง เป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด ไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายขึ้นอีก

วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จึงได้ร่วมกับกรมศิลปากร พร้อมส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย และพุทธศาสนิกชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงไทย-ลาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสร้างพระพุทธรูปจำลอง “หลวงพ่อพระใส” จำนวน 1 องค์ โดยมีลักษณะ (อิริยาบท) ขัดสมาธิราบปางมารวิชัยเหมือนองค์จริง วัสดุที่ใช้สร้างเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ ขนาดขององค์จำลองจากฐานถึงยอดพระเกตุ 225 เซนติเมตร หน้าตัก 81 เซนติเมตร เพื่อใช้แห่รอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์และนมัสการสรงน้ำหลวงพ่อพระใส เพื่อสักการะบูชาและประกอบพิธีแทนองค์จริง โดยเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด ไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายขึ้นอีก เพื่อคงความงดงามในพุทธศิลป์ของหลวงพ่อพระใสองค์จริงเอาไว้ให้ลูกหลานในรุ่นต่อ ๆ ไปได้ชมความงดงาม และรักษาองค์หลวงพ่อพระใสไว้ให้สมบูรณ์ที่สุด โดยได้มีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจำลอง “หลวงพ่อพระใส” ในวันที่ 9 มกราคม 2567 และมีพิธีอัญเชิญแห่และสมโภช เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา และนับจากปี 2567 นี้เป็นต้นไป จะมีการทำพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสองค์จำลองลงจากพระอุโบสถ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯของทุก ๆ ปี เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำขอพรแทนองค์จริง โดยมีพิธีการอัญเชิญเหมือนการอัญเชิญหลวงพ่อพระใสองค์จริงทุกประการ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย