จังหวัดหนองคาย ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ผ่านการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

จังหวัดหนองคาย ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ผ่านการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ (25 มีนาคม 2567) นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย นำโดย นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย , นายประดิษฐ์ นัดทะยาย พัฒนาการจังหวัดหนองคาย , เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย , สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย , เครือข่ายโกหนองนาจังหวัดหนองคาย และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย ร่วมขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านกิจกรรม “ผู้นำต้นแบบอย่างที่เห็นจริง”

 

โดยมีการปลูกผักสวนครัว อาทิ มะเขือยาว มะเขือเปราะ พริก ผักบุ้ง ขึ้นฉ่าย และผักอื่น ๆ กว่า 10 ชนิด ภายในพื้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อปลุกกระแส ประชาสัมพันธ์การปลูกผักสวนครัว และเป็นแบบอย่างของ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” อันเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดหนองคายเกิดการลดรายจ่ายในครัวเรือน มีการปลูกผักปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดความยั่งยืน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย