นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คนใหม่ เดินทางเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ที่จังหวัดหนองคาย แล้ว โดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดหนองคาย ก่อนเดินทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คนใหม่ เดินทางเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ที่จังหวัดหนองคาย แล้ว โดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดหนองคาย ก่อนเดินทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

เมื่อเวลา 10.49 น.วันนี้ (24 มี.ค. 67) นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คนใหม่ ได้เดินทางเพื่อมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดหนองคายแล้ว โดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดหนองคาย เริ่มจากสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย  , สักการะอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ องค์เดิม ด้านข้างสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย , สักการะอนุสาวรีย์ปราบฮ่อหนองคาย องค์ใหม่ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย (ศาลากลางจังหวัดหนองคาย หลังเดิม) , สักการะอนุสาวรีย์ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย  จากนั้นได้เดินทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สักการะศาลพระพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายสนั่น ณ นุวงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย อย่างพร้อมเพรียง

และในช่วงบ่ายนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คนใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะหลวงพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

 

นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คนใหม่ จบการศึกษา ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต ผู้อำนายการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก , รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร , รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย.

 

 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย