จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดหนองคาย ที่บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ โดยร่วมกันทาสีปรับปรุงทางข้าม-ทางม้าลาย เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดหนองคาย ที่บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ โดยร่วมกันทาสีปรับปรุงทางข้าม-ทางม้าลาย เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (22 มีนาคม 67) ณ บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ที่จังหวัดหนองคาย โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอท่าบ่อจัดให้มีขึ้น ภายหลังพิธีเปิดฯ ประธานในพิธีฯ และผู้ร่วมกิจกรรมฯ ได้ร่วมกันทาสีปรับปรุงทางข้าม-ทางม้าลาย

 

นายเอนก บุระพวง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานปกครองอำเภอท่าบ่อ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ ชนคนเดินข้ามถนนเป็นเหตุให้เสียชีวิต บริเวณทางข้ามหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และในการประชุมคณะกรรมการ นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม โดยมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ มาตรการด้านกฎหมาย , มาตรการด้านถนน , มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง จัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย  จังหวัดหนองคาย โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอท่าบ่อ จึงได้จัดให้มี กิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ในครั้งนี้ขึ้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย