สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (สสจ.หนองคาย) จัดสัมมนา “สาธารณสุขพบสื่อ” จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2567 หัวข้อ นโยบายของการทรวงสาธารณสุข ปี 2567 “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เพื่อคนหนองคายสุขภาพดี มีรอยยิ้ม” อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุข กับเครือข่ายสื่อมวลชน ทุกแขนงในจังหวัดหนองคาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  (สสจ.หนองคาย) จัดสัมมนา “สาธารณสุขพบสื่อ” จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2567 หัวข้อ นโยบายของการทรวงสาธารณสุข ปี 2567 “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เพื่อคนหนองคายสุขภาพดี มีรอยยิ้ม” อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุข กับเครือข่ายสื่อมวลชน ทุกแขนงในจังหวัดหนองคาย

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 67) ที่ห้องแกรนด์เบญจวรรณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการสัมมนา “สาธารณสุขพบสื่อ” จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2567 หัวข้อ นโยบายของการทรวงสาธารณสุข ปี 2567 “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เพื่อคนหนองคายสุขภาพดี มีรอยยิ้ม”

 

การสัมมนาฯครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการสื่อสารนโยบายสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาของโรงพยาบาลหนองคาย-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขให้ทันสถานการณ์ ร่วมกันถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนเพื่อคนหนองคายสุขภาพดีมีรอยยิ้ม  ทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุข อาทิ นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย , นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย , พญ.ฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ,  รอง.นพ.สสจ. และผู้ช่วย นพ.สสจ.หนองคาย หัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ กับเครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนง  อาทิเช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย , สวท.หนองคาย , อ.ส.ม.ท.หนองคาย , ส.ทร.12 หนองคาย ,สมาคมสื่อมวลชนสำนักต่าง ๆ นักจัดรายการวิทยุ และสื่อมวลชนอิสระ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย