ชาวอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย กว่า 600 คน ร่วมกันรำบูชาพระแม่โพสพ ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมข้าวพันธุ์ดี ฉลอง 30 ปี และของดีอำเภอสระใคร ประจำปี 2567” ที่อำเภอสระใคร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ และแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพของประเทศไทย สู่กระแสนิยม “คนหนองคาย กินข้าวหนองคาย” เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนข้าวไทย

ชาวอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย กว่า 600 คน ร่วมกันรำบูชาพระแม่โพสพ ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมข้าวพันธุ์ดี ฉลอง 30 ปี และของดีอำเภอสระใคร ประจำปี 2567” ที่อำเภอสระใคร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ และแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพของประเทศไทย สู่กระแสนิยม “คนหนองคาย กินข้าวหนองคาย” เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนข้าวไทย

เมื่อช่วงค่ำวันนี้ (23 ก.พ. 67) ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมข้าวพันธุ์ดี ฉลอง 30 ปี และของดีอำเภอสระใคร ประจำปี 2567” ที่อำเภอสระใคร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ซึ่งในพิธีเปิดงานฯ ชาวอำเภอสระใคร กว่า 600 คน ได้ร่วมกันรำบูชาพระแม่โพสพอย่างสวยงาม

 

นายทวีป ไทยสวี นายอำเภอสระใคร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้เริ่มดำเนินการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย อำเภอสระใครซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของจังหวัดหนองคาย ได้รับรางวัลการประกวดระดับจังหวัดและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่อำเภอสระใครส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าว สะท้อนให้เห็นถึงการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมการดำรงชีพ วิถีชีวิต และความเชื่อ ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสืบสานงานประเพณีของอำเภอสระใครให้เกิดความต่อเนื่อง ประกอบกับอำเภอสระใครได้มีการก่อตั้งอำเภอ ครบรอบ 30 ปีในปีนี้ อำเภอสระใครจึงได้จัดให้มีงานฯในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่และในจังหวัดหนองคาย เพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ และแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพของประเทศไทย สู่กระแสนิยม “คนหนองคาย กินข้าวหนองคาย” เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนข้าวไทย และเพื่อฉลองครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งอำเภอสระใคร

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสู่ขวัญข้าวมงคล การประกวดข้าวหอมมะลิ การประกวดธิดาข้าวหอม การประกวดหนุ่มหล่อข้าวพันธุ์ดี การประกวดแอโรบิค การประกวดตุงผ้าขาวม้า การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การจัดแสดงหุ่นจักสานไม้ไผ่ การจำหน่ายข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มโอทอปและของดีอำเภอสระใคร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานฯ จาก อบจ.หนองคาย เป็นเงิน 7 แสนบาท.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย