อำเภอสังคม / ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสา “ทำฝายชะลอน้ำห้วยตาดเขาบ้านวังมน” หมู่ที่ 5 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย

อำเภอสังคม / ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสา “ทำฝายชะลอน้ำห้วยตาดเขาบ้านวังมน” หมู่ที่ 5 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย

วันนี้ (5 ธันวาคม 2566) นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสา “ทำฝายชะลอน้ำห้วยตาดเขาบ้านวังมน” หมู่ที่ 5 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย ที่อำเภอสังคม / ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสังคม จัดให้มีขึ้น

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกับจิตอาสา ทำฝายชะน้ำ กั้นลำห้วยตาดเขา และรับประทานอาหารร่วมกัน มีจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ในอำเภอสังคม เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย