จังหวัดหนองคาย / ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ บ้านใหญ่ดงเจริญ หมู่ที่ 10 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

จังหวัดหนองคาย / ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566  “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ บ้านใหญ่ดงเจริญ หมู่ที่ 10 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (5 ธันวาคม 2566) นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566  “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประ โยชน์” ณ บ้านใหญ่ดงเจริญ หมู่ที่ 10 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามโครงการพระราชดำริ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” , ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน และปรับปรุงภูมิทัศน์ มีจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย