จังหวัดหนองคาย ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยตลาดท่าเสด็จ อำเภอเมืองหนองคาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่

จังหวัดหนองคาย ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยตลาดท่าเสด็จ อำเภอเมืองหนองคาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่

 

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (20 พ.ย. 66) จังหวัดหนองคาย โดยเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยตลาดท่าเสด็จ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขึ้น โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดฯและร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนฯ มีนายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

เนื่องด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งว่า จากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงปลายเดือนตุลาคม ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้งก่อให้เกิดเหตุอัคคีภัยได้ง่าย จึงมีการเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลเมืองหนองคายได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ของตลาดท่าเสด็จ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดหนองคาย มีผู้ประกอบการร้านค้าตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สถานที่โดยรวมมีความแออัด เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากได้ โดยกำหนดให้สถานการณ์อัคคีภัยเป็นสถานการณ์หลักสำหรับการฝึกและใช้แบบฝึกซ้อมปฏิบัติภาคสนามเป็นกิจกรรมฝึกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ เพื่อเป็นการทดสอบแผนเผชิญเหตุของแต่ละหน่วยงาน ในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มูลนิธี และภาคประชาสังคม และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่ 

โดยได้มีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดกับตลาดท่าเสด็จ ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ ประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอเมืองหนองคาย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดอาสาสมัครและมูลนิธิในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย