กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พลเอกโดมศักดิ์ คำใสแสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสตรวจเยี่ยมแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พลเอกโดมศักดิ์ คำใสแสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ในโอกาสตรวจเยี่ยมแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ (17 พ.ย.66) ณ  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) หรือ นพค.25 บ้านศูนย์กลาง ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย กองบัญชาการกองทัพไทย โดยพันเอกณัฏฐาภูมิ  นิกร  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พลเอก โดมศักดิ์ คำใสแสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองห้า สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 

โดยได้ถ่ายทอดนโยบายของนายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม และเจตนารมณ์ พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้กับกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมบ้านพักและมอบสิ่งของให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่เจ็บป่วยเพื่อบำรุงขวัญและให้กำลังใจ จากนั้นตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัย และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย