คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงาน บริหารงบประมาณ ของ อบจ.หนองคาย และแนวคิดการขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงาน บริหารงบประมาณ ของ อบจ.หนองคาย และแนวคิดการขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย

 

วันนี้ (17 พ.ย. 66) คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดหนองคาย โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

 

โดยนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของการพัฒนาจังหวัดหนองคาย , นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย บรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารงบประมาณ ของ อบจ.หนองคาย และนายชยธร มณีอนันต์สุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น บรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดการขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล”.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย