กรมทางหลวง จัดการประชุมเพื่อหารือแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 สี่แยกหนองสองห้อง การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ในภูมิภาค

กรมทางหลวง จัดการประชุมเพื่อหารือแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 สี่แยกหนองสองห้อง การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ในภูมิภาค

วันนี้ (17 พ.ย. 66) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใส ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อหารือแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 สี่แยกหนองสองห้อง การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ในภูมิภาค

 

ตามที่กรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ในภูมภาค ซึ่งในการดำเนินการโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมฯในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสนอภาพรวมในการดำเนินโครงการ รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกโครงการให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อแนวความคิดรูปแบบการพัฒนาและนำไปประกอบการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมเบื้องต้นในพื้นที่สี่แยกหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชน เข้าร่วมประชุมฯอย่างพร้อมเพรียง.

 

 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย