นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กรและหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัยซึ่งเป็นบ่อเกิดของคุณธรรม

นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กรและหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัยซึ่งเป็นบ่อเกิดของคุณธรรม

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (17 พ.ย. 66) ที่สนามกีฬาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประจำปี 2566 ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2566 เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ คณะครู และนักเรียนฯ ร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 66

 

การจัดการแข่งขันกีฬาภายในฯครั้งนี้ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กรและหมู่คณะ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความรู้ และได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัยซึ่งเป็นบ่อเกิดของคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักหลักการเล่นและการออกกำลังกายที่ถูกต้องและถูกวิธี และเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองตามครรลองประชาธิปไตย ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้จัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 คณะสี ดังนี้คือ คณะสีแดง คณะสีเขียว คณะสีฟ้า และคณะสีม่วง โดยแต่ละคณะสีได้จัดให้มีคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีกีฬาที่ทำการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 10 ประเภท คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส  และกรีฑา ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้เริ่มจัดการแข่งขันนอกรอบโดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนมาตั้งวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2566 และมาทำพิธีเปิดการแข่งขันและชิงชนะเลิศในวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2566.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย