หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลชุดผสมเทียมของหน่วยฯ ให้บริการผสมเทียมโคพันธุ์บราห์มัน รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลชุดผสมเทียมของหน่วยฯ ให้บริการผสมเทียมโคพันธุ์บราห์มัน รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.66 พันเอกณัฏฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า)จัดกำลังพลชุดผสมเทียมของหน่วยฯ ให้บริการผสมเทียมโคพันธุ์บราห์มัน รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย จำนวน 1 ราย

 

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้สอดแทรกระหว่างการปฏิบัติงานในประเด็นเรื่อง กองบัญชาการกองทัพไทย มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาต่อรัฐบาล และกองทัพไทย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย