หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ใน "โครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน" ติดตามการดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มเกษตรกร

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ใน "โครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน" ติดตามการดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มเกษตรกร

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 66 พันเอกณัฏฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ใน "โครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน" ติดตามการดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มเกษตรกร ณ บ.โนนศิลา ม.2 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

 

สำหรับ "โครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน" นั้น เป็นการทำเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว และการปลูกไม้ผล ปัจจุบันเกษตรกรสามารถมีรายได้เสริม และภูมิคุ้มกันที่ดี ในการต่อยอดผลผลิตให้มีความต่อเนื่องต่อไป.
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย