ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย มอบบ้านให้กับประชาชนผู้มีฐานะยากจนและมีความประพฤติดี ในพื้นที่ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุขจังหวัดหนองคาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา”

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย มอบบ้านให้กับประชาชนผู้มีฐานะยากจนและมีความประพฤติดี ในพื้นที่ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุขจังหวัดหนองคาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา”

เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (29 ก.ย. 66) นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุขจังหวัดหนองคาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา” ให้กับ นายทองคำ โคตรสีบรรณ บ้านเลขที่ 105 หมู่ 14 บ้านทิพย์ธานี ตำบลวัดธาตุ อ.เมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายประทีป อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดหนองคาย , นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย , นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีฯอย่างพร้อมเพรียง

 

สำหรับโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุขจังหวัดหนองคาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีฐานะยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร แข็งแรง ปลอดภัย และเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกด้าน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดหนองคายโดยทั่วถึง ซึ่งอำเภอเมืองหนองคายมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับมอบบ้านจำนวน 3 ราย ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านทั้ง 3 หลัง 40 วัน โดยใช้แรงงานจิตอาสา อีกทั้งได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากภาคีเครือข่ายของหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองหนองคาย ภาคเอกชน และประชาชน เป็นกำลังหลักสำคัญด้านแรงงาน ช่าง อุปกรณ์-เครื่องมือ โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนสร้างบ้านดังกล่าวจนแล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังได้ร่วมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย สร้างความมั่นคงทางอาหาร และร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอีกด้วย.
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย