กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะป่วยติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคมหรือป่วยด้วยโรคติดต่อเรื้อรัง และจัดบริการทางการแพทย์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะป่วยติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคมหรือป่วยด้วยโรคติดต่อเรื้อรัง และจัดบริการทางการแพทย์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันนี้ (14 ก.ย. 66) ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะป่วยติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคมหรือป่วยด้วยโรคติดต่อเรื้อรัง และจัดบริการทางการแพทย์ ที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มีพิธีลงนาม MOU กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัดหนองคาย และพิธีมอบโล่ผ่านการรับรองเป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง จำนวน 16 แห่ง

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯครั้งนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมีการบูรณาการพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการระดับจังหวัดหนองคาย ได้มีแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้รับผิดชอบงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้รับผิดชอบงาน คณะกรรมการด้านชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการจังหวัดหนองคาย  และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 500 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย