กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 11 ราย มูลค่ารวม 664,000 บาท

กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 11 ราย มูลค่ารวม 664,000 บาท

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (12 กันยายน 2566) ณ โรงแรมพาร์คแอนด์พลูรีสอร์ท อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

นายธวัชชัย วิริยะจิตต์ ขนส่งจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กรมการขนส่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงได้จัดทำ “โครงการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ.

 

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดหนองคาย มีผู้ได้รับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 11 ราย ซึ่งคณะทำงานกลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ได้มีการประชุมพิจารณา มีมติเห็นชอบในคำขอฯ จำนวน 11 ราย มูลค่ารวม 664,000 บาท.
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย