อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างบ้านตามโครงการ “บ้านกาชาด สร้างสุขจังหวัดหนองคาย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ที่บ้านทิพย์ธานี หมู่ที่ 14 ตำบลวัดธาตุ และ ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองหนองคาย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่บ้านบกหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลค่ายบกหวาน

อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างบ้านตามโครงการ “บ้านกาชาด สร้างสุขจังหวัดหนองคาย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ที่บ้านทิพย์ธานี หมู่ที่ 14 ตำบลวัดธาตุ และ ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองหนองคาย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่บ้านบกหวาน  หมู่ที่ 2  ตำบลค่ายบกหวาน

วันนี้ (5 ก.ย. 66) นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย มอบหมายให้ทีมตำบล  และหมู่บ้านบ้านทิพย์ธานี ตำบลวัดธาตุ และประชาชนจิตอาสาร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุข จังหวัดหนองคาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา” ณ บ้านทิพย์ธานี หมู่ที่ 14 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

โดยงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และใช้แรงงานจิตอาสาร่วมกัน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณ 70 %

 

ส่วนที่บ้านบกหวาน  หมู่ที่ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย จิตอาสา 904 รหัส 2 - ก056 พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านบ้านบกหวาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน  ประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองหนองคาย  ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณวัดป่าค่ายบกหวาน เพื่อความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง  โดยกิจกรรมมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 20 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย