ผู้จัดการร้านแดงแหนมเนือง / ประธานอุปถัมภ์และได้รับอนุญาตจากวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงในการจัดสร้างหลวงพ่อพระใส รุ่น “พรนาคาธิบดี บารมีพระใส 2566” จัดพิธีมอบเงินทุนสนับสนุนหน่วยงาน และองค์กร จำนวน 41 ล้านบาท

ผู้จัดการร้านแดงแหนมเนือง / ประธานอุปถัมภ์และได้รับอนุญาตจากวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงในการจัดสร้างหลวงพ่อพระใส รุ่น “พรนาคาธิบดี บารมีพระใส 2566” จัดพิธีมอบเงินทุนสนับสนุนหน่วยงาน และองค์กร จำนวน 41 ล้านบาท

วันนี้ (22 พฤษภาคม 66) ณ พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายศัตภัทร สหัชพงษ์ (นัจ) ผู้จัดการร้านแดงแหนมเนือง / ประธานอุปถัมภ์และได้รับอนุญาตจากวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงในการจัดสร้างหลวงพ่อพระใส รุ่น “พรนาคาธิบดี บารมีพระใส 2566” ได้จัดให้มีพิธีมอบเงินทุนสนับสนุนหน่วยงาน และองค์กร โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส , พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย / เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคม ต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง

 

นายศัตภัทร สหัชพงษ์ (นัจ) ผู้จัดการร้านแดงแหนมเนือง / ประธานอุปถัมภ์และได้รับอนุญาตจากวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงในการจัดสร้างหลวงพ่อพระใส รุ่น “พรนาคาธิบดี บารมีพระใส 2566” กล่าวว่าโครงการจัดการสร้างหลวงพ่อพระใส รุ่น “พรนาคาธิบดี บารมีพระใส 2566” จัดมีขึ้นเพื่อจัดสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลหนองคาย เพื่อจัดสร้างหอสงฆ์อาพาธชั้น 9 พร้อมซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลหนองคาย เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง และเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ภายในพุทธบารมี หลวงพ่อพระใสจังหวัดหนองคาย ซึ่งได้ดำเนินการจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกวัดถุมงคลหลวงพ่อพระใส รุ่น “พรนาคาธิบดี บารมีพระใส 2566” ในวันที่ 25 มีนาคม 66 ที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อบูชาฯหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว เป็น 41 ล้านบาทถ้วน จึงได้จัดให้มีพิธีมอบเงินทุนสนับสนุนหน่วยงาน และองค์กรในครั้งนี้ขึ้น ประกอบด้วย

 

การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อศูนย์ผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลหนองคาย จำนวน 10 ล้านบาท , การจัดสร้างหอสงฆ์อาพาธ ชั้น 9 โรงพยาบาลหนองคาย จำนวน 10 ล้านบาท , การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 5 ล้านบาท , เพื่อสาธารณประโยชน์ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ จำนวน 1 ล้านบาท , เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ หลวงพ่อพระใส และพระธาตุอรหันต์ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จำนวน 9.5 ล้านบาท , โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จำนวน 2,778,929 บาท , สมทบก่อสร้างศาลาเรือนไทย วัดพันธวิชา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 4 แสนบาท , สนับสนุนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จำนวน 321,071 บาท , สนับสนุนกิจการงานคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย จำนวน 2 แสนบาท , โครงการศูนย์คลินิกวิทยาฐานะเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จำนวน 7 แสนบาท , โครงการก่อสร้างอาคารห้องเรียนอนุบาลโรงเรียนธนากรสงเคราะห์ จำนวน 5 แสนบาท , โครงการสร้างสนามกีฬาฟุตบอล 7 คนและปรับปรุงศาลากลางน้ำ สภ.เหล่าต่างคำ จำนวน 1 แสนบาท , สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน (วีอาร์กู้ภัยหนองคาย) จำนวน 2 แสนบาท , สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สมาคมหนองคายการกุศล (กู้ภัยประจักษ์) จำนวน 2 แสนบาท และสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หน่วยกู้ภัย 191 ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 แสนบาท.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย