อำเภอเมืองหนองคาย บูรณาการกับภาคีเครือข่ายออกตรวจจัดระเบียบสังคม กวดขัน แนะนำการปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่

อำเภอเมืองหนองคาย บูรณาการกับภาคีเครือข่ายออกตรวจจัดระเบียบสังคม กวดขัน แนะนำการปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่

ช่วงค่ำของวันที่ 21 พ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอาวุโส  พร้อมด้วย พ.ต.อ.ยุทธนา งามชัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย กงเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายภัทรพงศ์ บุ่งนาแซง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง /ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.เมืองหนองคาย ตำรวจ สภ.เมืองหนองคาย ร่วมออกตรวจจัดระเบียบสังคม กวดขัน แนะนำ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายได้แก่

   1. ร้าน Route 90 bar

   2. ร้าน Runway bar

   3. ร้าน Big apple

 

ซึ่งได้เน้นย้ำและกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

   1. ไม่ยินยอมให้บุคคลที่มีอายุ ต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ

   2. ให้ปิดสถานประกอบการให้ตรงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

   3. ไม่ให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติด ในสถานประกอบการ

   4. ไม่ให้มีการพกพาอาวุธปืน สิ่งผิดกฎหมาย เข้ามาในสถานประกอบการ

   5. ไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

   6. เน้นย้ำเรื่องระบบความปลอดภัยของอาคาร ระบบป้องกันอัคคีภัย

   7. เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

  ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานพบว่าผู้ประกอบการทุกร้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย