ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่หนองคาย ติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคด้านแรงงานในทุกมิติ เสนอต่อผู้บริหารในระดับกรม และกระทรวงฯ เพื่อยกระดับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่ประชาชน

ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่หนองคาย ติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคด้านแรงงานในทุกมิติ เสนอต่อผู้บริหารในระดับกรม และกระทรวงฯ เพื่อยกระดับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่ประชาชน

วันที่ 18 พ.ค.2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายภัทรวุธ เภอแสละ  ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ในจังหวัดหนองคาย โดยมีนายวิเศษ คำไพ  จัดหางานจังหวัดหนองคาย นายวิคิด ศรีกะพา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคายให้การต้อนรับ

 

สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้ นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ได้รับฝังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ด้านการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ, การปฏิบัติงานของจัดหางานหนองคายกับหน่วยงานข้างเคียง ด้านการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์, การให้ความช่วยเหลือคนหางานในประเทศ และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย

 

จากนั้นได้เดินทางไปยังด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านตรวจคนหางานหนองคาย ณ บริเวณหน้าด่านพรมแดนฯ (ขาออก) พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์โอท็อป หนองคาย เพื่อติดตามรับทราบสถิติแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ในระบบ MOU แบบรายวัน รายเดือน และรายปี, รับทราบปัญหา อุปสรรคในการทำงาน ทั้งในส่วนอาคารสถานที่ บุคลากร เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน ซึ่งจะได้นำปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนา นำเสนอต่อผู้บริหารระดับกรม และกระทรวงฯ ตามลำดับต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย