ประชาชนชาวหนองคายให้ความสนใจแห่ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันคึกคัก การเปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชาชนชาวหนองคายให้ความสนใจแห่ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันคึกคัก การเปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อเวลา 08.15 น.วันที่ 14 พ.ค. 66 บรรยากาศการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่เช้ามีพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิมารอลงคะแนนตั้งแต่ก่อน 08.00 น.กันจำนวนมาก

 

สำหรับจังหวัดหนองคาย มี ส.ส.ได้ 3 คน มีทั้งหมด 9 อำเภอ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 410,220 คน แยกเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 138,031 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 135,200 คน และเขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 136,989 คน ส่วนหน่วยเลือกตั้งมีทั้งหมด 796 หน่วย แยกเป็นหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 271 หน่วย เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 272 หน่วย และเขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 253 หน่วย

 

 ในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 66 ที่ผ่านมา แบบในเขตมีผู้ลงทะเบียน จำนวน 164 คน มาใช้สิทธิ 164 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และนอกเขตมีผู้ลงทะเบียน 4,086 คน มาใช้สิทธิ 3,797 คน คิดเป็น 93 เปอร์เซ็นต์.  
 
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย