เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ติดตามโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The City of Tourism ) สร้างลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและคนสูงวัยขึ้นพระอุโบสถ ที่ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ที่มีเพียงแห่งเดียวในภาคอีสาน

เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ติดตามโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The City of Tourism ) สร้างลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและคนสูงวัยขึ้นพระอุโบสถ ที่ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ที่มีเพียงแห่งเดียวในภาคอีสาน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (10 พฤษภาคม 2566) พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย / เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง พร้อมด้วย พระครูภาวนาธรรมโฆสิต เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย / ผจล.วัดโพธิ์ชัย / รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ นายราชั้น ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายกฤษณะ ละไล กฤษณะ ทัวร์ยกล้อ ผู้ทุ่มเททุกลมหายใจ “อารยสถาปัตย์” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนปรารถนา เราจะไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลัง เราจะไม่ปล่อยใครไว้ข้างล่าง

 

โดยได้ร่วมกันติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลางฯ “โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The City of Tourism) และวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ก่อสร้างลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและคนสูงวัย ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ที่มีเพียงแห่งเดียวในภาคอีสาน พร้อมทั้งได้กราบสักการะหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ในการนี้ นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหัวส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดใช้ลิฟต์อย่างเป็นทางการด้วย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย