หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงาน ,กระทรวงพาณิชย์ ,กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน ในจังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคายได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อการประสานงานที่ดี ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงาน ,กระทรวงพาณิชย์ ,กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน ในจังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk)  เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคายได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อการประสานงานที่ดี ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เช้าวันนี้ (10 พ.ค.66) ที่ห้องประชุมโรงแรมหนองคายธาวิลล่า แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) ประจำเดือนเมษายน 2566 (ครั้งที่ 4/2566) โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคายร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จังหวัดหนองคาย กระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายและกระทรวงพลังงาน/รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเจ้าภาพ มีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

การจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดหนองคายได้กำหนดจัดในวันอังคารที่ 2 ของทุกเดือนหรือตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคายได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อการประสานงานที่ดีระหว่างกัน ซึ่งในครั้งต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยหนองคาย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย สถานีวิทยุ อ.ส.ท.ม. หนองคาย จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ.
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย