รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนบ้านเมืองบาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนบ้านเมืองบาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (24 มี.ค. 66) ที่โรงเรียนบ้านเมืองบาง ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน 3 หลัง โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย , นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 , นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วยสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเมืองบาง , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเมืองบาง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูเข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

 

สำหรับอาคารประกอบพิธีเปิดในครั้งนี้ประกอบด้วย อาคารพรหมนุสรณ์ ที่เป็นอาคารอนุบาล , อาคารสะแบงบาน ที่เป็นอาคารห้องสมุด และ อาคารชมนา ที่เป็นอาคารฝึกงาน ซึ่งโรงเรียนบ้านเมืองบางแห่งนี้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นศูนย์กลางของโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนระหว่าง 50 ถึง 140 คน อีก 6 โรงเรียน และสามารถขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และภาษาอังกฤษ จนเป็นต้นแบบ นับได้ว่าเป็นผลสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการบริหารเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการศึกษาในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารห้องสมุดได้อย่างเต็มที่ จนนำมาสู่พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนทั้ง 3 หลังในวันนี้.
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย