มิติใหม่ของการรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รุ่นที่ 25 สามารถโพสต์ท่าอะไรก็ได้ตามใจฉัน ลีลาดีตั้งแต่ประธานถึงนักศึกษา

มิติใหม่ของการรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รุ่นที่ 25 สามารถโพสต์ท่าอะไรก็ได้ตามใจฉัน ลีลาดีตั้งแต่ประธานถึงนักศึกษา

ที่หอประชุมอนันตนาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565

ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ และขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 216 คน, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน  225 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 441 คน

 

ซึ่งปกติในงานรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย มีความเคร่งในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และพิธีการ แต่การรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียน นักศึกษาสามารถโพสต์ท่าถ่ายรูปอะไรก็ได้ตามอัธยาศัย บางคนสวมแว่นตาดำ บางคนเต้นก่อนรับด้วยท่าทางต่างๆเต้นไปรับไป ทำท่า Y2K ชูสองนิ้ว จับมือ หรือจะขอเซลฟี่ รวมถึงทำมือรูปหัวใจ ทำท่าตะเบ๊ะ เอาใบประกาศมาเป็นกระจกส่องหน้า มอบมินิฮาร์ทให้ประธานและประธานมอบมินิฮาร์ทคืนให้ ซึ่งสามารถทำได้ทุกอย่างที่นักเรียน นักศึกษาต้องการ รวมถึงครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ในขณะผู้ที่รับใบประกาศทุกคน ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะสนุกสนานตลอดงาน.

 

 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย