อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา สร้างเยาวชนดี ตามแนวทางตำบล 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม)

อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา สร้างเยาวชนดี ตามแนวทางตำบล 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์ บ้านมะเขือ หมู่ที่ 11 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายประยูร  อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย จิตอาสา 904 รหัส 2-ก056 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สร้างเยาวชนดี ตามแนวทางตำบล 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) “กิจกรรมบรรยายธรรมปฎิบัติธรรม ปลูกต้นไม้พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโพธิ์ชัยพฤกษ์

 

โดยร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ ภายในบริเวณวัด เพื่อความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง โดยกิจกรรมมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 250 คน และจัดกิจกรรมสืบสาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมฮีตสิบสองครองสิบสี่บุญเดือนสี่งานบุญพระเวสเทศน์มหาชาติมีการบวชชีพราหมณ์ปฎิบัติธรรม.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย