ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการเพื่อสร้างความรักความสามัคคี และทำให้สถานที่ราชการมีความสะอาดสวยงาม น่าอยู่ น่ามอง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการเพื่อสร้างความรักความสามัคคี และทำให้สถานที่ราชการมีความสะอาดสวยงาม น่าอยู่ น่ามอง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเมืองหนองคาย และบริเวณรอบๆ หอประชุมอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย ได้มอบหมายให้นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส.

 

ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการเพื่อสร้างความรักความสามัคคี และทำให้สถานที่ราชการมีความสะอาดสวยงาม น่าอยู่ น่ามอง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย