อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับ สภ.เมืองหนองคาย บูรณาการส่วนราชการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566

อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับ สภ.เมืองหนองคาย บูรณาการส่วนราชการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย/ผอ.ศป.ปส.อ.เมืองหนองคาย นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอาวุโส นายธวัชชัย กงเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ได้มอบหมายให้ นายภัทรพงศ์ บุ่งนาแซง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.เมืองหนองคาย ร่วมกับ พ.ต.ท.อัครเดช พรมโสภา สวป.สภ.เมืองหนองคาย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

โดยเข้าปฏิบัติงานหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านนาคลอง ม.9 ต.วัดธาตุ โดยได้ดำเนินการเข้าทำการตรวจหาสารเสพติดในหมู่บ้านทุกครัวเรือน และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูฯตามแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดจากยาเสพติดต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย