รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานส่งมอบโครงการเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 ราย

รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานส่งมอบโครงการเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 ราย

วานนี้ (14 มี.ค. 66) ที่บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พ.อ.บัญชา หะรินเดช รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (รอง ผอ.สนภ.2 นทพ.) เป็นประธานในการมอบโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566  ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 ราย

 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้ง 30 หน่วย ดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่เป้าหมายของแต่ละหน่วย โดยในปีงบประมาณ 2566 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้คัดเลือกตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จ.หนองคาย เป็นพื้นที่ในการพัฒนา และได้ให้การสนับสนุนโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น 1 ใน 8 แผนงานหลักของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการสนับสนุนการขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่การเกษตรพร้อมโครงการประกอบให้กับเกษตรกรที่มีรายได้น้อย จำนวน 16 ราย เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถขยายผลให้กับชุมชนใกล้เคียงเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย