จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งท้องที่ ท้องถิ่น และส่วนราชการ” งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2566 บรรยากาศเป็นไปด้วยคึกคักและสนุกสนาน มีนักร้องชาย-หญิงที่เป็นตัวแทนจาก อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคายเข้าร่วมประกวด รายได้มอบให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย เพื่อนำไปใช้จ่ายด้านสาธารณกุศล

จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งท้องที่ ท้องถิ่น และส่วนราชการ” งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2566 บรรยากาศเป็นไปด้วยคึกคักและสนุกสนาน มีนักร้องชาย-หญิงที่เป็นตัวแทนจาก อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคายเข้าร่วมประกวด รายได้มอบให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย เพื่อนำไปใช้จ่ายด้านสาธารณกุศล

เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (12 มี.ค. 66) ณ เวทีถนนอาหาร หน้าสำนักงานโทรศัพท์จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายได้จัดให้มีกิจกรรม “การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งท้องที่ ท้องถิ่น และส่วนราชการ” งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2566 โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด และเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดหนองคาย

 

นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานคณะอนุกรรมการด้านการจัดการประกวดร้องเพลง และการร้องเพลงเพื่อการกุศล ในนามผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งท้องที่ ท้องถิ่น และส่วนราชการ” งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2566 กล่าวว่าตามที่ จังหวัดหนองคายได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 5 - 13 มีนาคม 2566 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในการชนะสงครามปราบฮ่อ ครบ 137 ปี และเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 196 ปี เมืองหนองคาย รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น คณะอนุกรรมการด้านการจัดการประกวดร้องเพลงและการร้องเพลงเพื่อการกุศล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งท้องที่ ท้องถิ่น และส่วนราชการ” งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2566 ขึ้นในวันที่ 12 – 13 มีนาคม 66 โดยในที่ 12 มีนาคม 66 เป็นรอบคัดเลือก และในวันที่ 13 มีนาคม 66 เป็นรอบชิงชนะเลิศ

 

vกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการหารายได้ใช้จ่ายด้านสาธารณกุศล สนับสนุนชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยคึกคักและสนุกสนาน มีนักร้องชาย-หญิงที่เป็นตัวแทนจาก อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคายเข้าร่วมประกวดจำนวน 12 คน.
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย