ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และส่วนราชการ พบปะสื่อมวลชน เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

ค่ำวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพันล้านคอนเวนชั่น โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท  อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย ได้พบปะสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดหนองคาย ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

 
 

ทั้งนี้โครงการผู้ว่าพบสื่อมวลชนฯ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ต่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและแสวงหาความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการแก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้สื่อมวลชนทุกแขนงมีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงกัน

 

สำหรับกิจกรรมที่ฝากให้สื่อมวลชนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดงาน มหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 ณ อำเภอสระใคร จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 และการจัดงาน ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2563 หลังจากการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายยังได้จับของขวัญเนื่องในวันปีใหม่แก่สื่อมวลชนอีกด้วย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย