No Foam No Plastic!!! นายก อบต.หนองหลวง จ.หนองคาย นำชาวหนองหลวงจัดงานวันเด็ก ปี 63 มุ่งปลูกฝังให้เด็ก รักสิ่งแวดล้อม

เช้าวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง นางสมัย ชนาราษฎร์ นายก อบต.หนองหลวง นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเฝ้าไร่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (เขตอำเภอเฝ้าไร่) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองหลวง พ่อค้า และชาวตำบลหนองหลวง ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมกันจัดขึ้น โดยทุกคนที่มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ต่างพร้อมใจกันสวมชุดไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม การแต่งกายแบบไทย

จากนั้น นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายจาก นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงจัดขึ้น โดยในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบคำขวัญวันเด็ก ปี 2563 มีข้อความว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี การแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ ต.หนองหลวง การเล่นเกมส์ ทายปัญหา แจกของรางวัล พร้อมจัดอาหาร ขนม ไอศกรีม เครื่องดื่มมากมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้มาร่วมงานมีความสุข สนุก กับการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาทำโรงทานแจกขนม อาหาร ฯ ให้กับเด็กๆได้กินอิ่มตลอดงาน

ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ใช้ความคิดสร้างสรรค์ แสดงความสามารถในกิจกรรมด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม

นางสมัย ชนาราษฎร์ นายก อบต.หนองหลวง กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจำนวน 50,000 บาท

“ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความสุขพร้อมได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จะไม่มีพลาสติก หรือโฟมภายในงาน เน้นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆรักสิ่งแวดล้อมในชุมชน” นายก อบต.หนองหลวง กล่าว

 

โดยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นางสมัย ชนาราษฎร์ นายก อบต.หนองหลวง นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเฝ้าไร่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้นำขนม สิ่งของ ไปมอบให้โรงเรียนต่างๆในพื้นที่ตำบลหนองหลวงที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สร้างความประทับใจให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย