ส่งเสริมกีฬาต่อเนื่อง...”ดร.สมเกียรติ” รองนายก อบจ.หนองคาย เปิดงาน “ศึกมวย อบจ. ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2”

ค่ำวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองท่าบ่อ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และหัวหน้ากลุ่มรักท่าบ่อ-น้ำโมง เป็นประธานเปิดงาน “ศึกมวย อบจ. ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน 60,000 บาท โดยมี นายวีรัตน์ จันทวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.หนองคาย ,นายศิระ ศรีชมพู สมาชิกสภา อบจ.หนองคาย ,นายศรัณยู จันทวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.หนองคาย (เขตอำเภอท่าบ่อ), นายอนันท์ ศรีภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ ,นายมนูญ อิสิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ ,นายแมน สิงห์หัดชัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ, นายไพทูลย์ ดุลสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ,นายพรชัย พรพิรุณโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ, นายสุวัชชัย วังก้อน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ,นายพิเชษฐ์ อรรคทัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ,นายครุฑ ใจดี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ,นางสาวชุติมา ชัยเวช ผู้จัดการร้านนาดาวผับเพื่อชีวิต ,ร.ต.ต.สุนทร กรมธรรมมา ข้าราชการบำนาญ ,นายจำเนียร อินทา (โหรจำเนียร) และ สมาชิกกลุ่มรักท่าบ่อ-น้ำโมง ประชาชนจำนวนมาก ร่วมในพิธี

 

ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และหัวหน้ากลุ่มรักท่าบ่อ-น้ำโมง กล่าวว่า การชกมวยไทย ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ และสังคม สร้างความมีระเบียบวินัยและส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ในยามคับขันได้อีกด้วย นอกจากนี้การชกมวยยังนำไปใช้ได้ในการแสดงศิลปะมวยไทยและนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองอีกด้วย อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาชกมวยไทย ให้เยาวชนและผู้ที่สนใจรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ตลอดจนห่างไกลจากยาเสพติด

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยท่านยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ท่านปราการ อินทร์รอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จึงได้ให้นโยบายในการส่งเสริมกีฬามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การกีฬาทุกชนิดในจังหวัดหนองคายพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ระดับประเทศต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย