“นายกปราโมทย์ รักเด็กๆ” ...เทศบาลตำบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 แจกรางวัล เลี้ยงอาหารอิ่มท้องทั้งวัน

วันที่  11 ม.ค.63  เวลา  09.00 น.  ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ บ้านสร้างประทาย  ต.วัดธาตุ  อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  เทศบาลตำบลวัดธาตุ นำโดย นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการเทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

 

จ่าอากาศเอกสุรชิต  พิสัยพันธ์  ปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ  กล่าวว่า  กิจกรรมดังกล่าว  จัดขึ้น  เพื่อให้เด็กๆ ในเขตเทศบาลตำบลวัดธาตุ ทั้ง 14 หมู่บ้าน  ได้ร่วมกิจกรรมที่สำคัญของเด็กๆ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการสนับสนุนให้เยาวชนเป็นคนดี  คนเก่ง กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม และถูกต้อง  ด้วยการสนับสนุนของชุมชน โดยมีเทศบาลตำบลวัดธาตุ สนับสนุนในด้านงบประมาณ  และด้านวิชาการ เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคต

ภายในกิจกรรมมีการแสดงบนเวทีของเด็กๆ การระบายสีปูนปลาสเตอร์ เล่นเกมส์ชิงรางวัล  แจกขนม น้ำ และอาหารตลอดการจัดงาน สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย