สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย “วิ่งไล่ยุง”

วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ พ.จ.อ.วัชรินทร์ โชติพงษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” โดยมี นายชาญชัย ชัยสว่าง สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ กล่าวรายงาน มี พ.ต.ท.เด่นพงศ์ บุตรประเสริฐ รอง ผกก.ป.สภ.ท่าบ่อ นายบุญสัน อนารัตน์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดอำเภอท่าบ่อ อสม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าบ่อ และประชาชน ร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

นายชาญชัย ชัยสว่าง สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยปี 2562 มีการระบาดสูงอย่างต่อเนื่องและพบผู้ป่วยเสียชีวิตมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี มาตั้งแต่ต้นปี และมีรายงานผู้ป่วยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีการระบาดมากกว่าปี 2562 นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยทั้งประเทศเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยในปัญหานี้จึงมีนโยบายให้จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมป้องกันโรค ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา ช่วงก่อนฤดูกาลระบาดเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเหล่านี้ระบาดมากในฤดูฝน

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดอำเภอท่าบ่อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อ และประชาชน ซึ่งมีกิจกรรมเดิน-วิ่ง รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเก็บขยะริมทางใส่ถุงขยะระยะทาง 5 กิโลเมตร.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย