นายก อบจ.หนองคาย เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.นาดีเกมส์ ครั้งที่ 20”

วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียน บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนเม็ก ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.นาดีเกมส์ ครั้งที่ 20” โดยมี นายทรงศักดิ์ สิทธิพิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กล่าวรายงาน มีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลนาดีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

นายทรงศักดิ์ สิทธิพิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.นาดีเกมส์ ครั้งที่ 20” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่เยาวชนและประชาชนให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการต่อสู้กับยาเสพติด โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในตำบลนาดีทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดแก่ชุมชน

โดยมีการแข่งขันกีฬาประกอบด้วย กีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไป,ฟุตบอลหญิง 7 คน ,วอลเล่ย์บอลหญิง,ตะกร้อชาย,เปตอง (ชาย-หญิง) ,และกีฬาพื้นบ้าน

 

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวให้โอวาทกับนักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันว่าขอให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งการเล่นกีฬาในทุกประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ให้การสนับสนุนในทุกประเภทกีฬามาโดยตลอด และในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประชาชนทั่วไปหันมารักสุขภาพและหันมาเล่นกีฬากันมากขึ้นทั้งฟุตบอล วิ่ง ปั่นจักรยาน ตนในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมให้การสนับสนุนกีฬาอย่างเต็มที่ เพื่อให้ชาวหนองคายมีสุขภาพแข็งแรง “ขอให้นักกีฬาทุกคนมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการแข่งขัน ผลจะออกมา จะชนะ หรือ แพ้ อย่าเสียใจ เพราะถือเป็นประสบการณ์ เมื่อเป็นผู้แพ้ปีหน้าก็สามารถกลับมาแก้ตัวได้ ขอให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด” นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าว.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย