นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับตำบล ครั้งที่ 2/2566

นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับตำบล ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (14 ก.ย. 66) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับตำบล ครั้งที่ 2/2566

 

ก่อนการประชุม นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับ พชต.ที่มีผลการดำเนินงาน พชต.ดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

1.พชต.บ้านถ่อน ผลงานดีเด่นด้านการป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

2.พชต.หนองนาง ผลงานดีเด่น ด้านอาหารปลอดภัย

3.พชต.บ้านเดื่อ ผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด และสุขภาพจิต

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายอำเภอท่าบ่อได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับตำบล

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอท่าบ่อ ได้มีการดำเนินงานและขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2566 ได้มีการลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อน พชอ. สู่ พชต. เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ ซึ่งมีประเด็นการดำเนินงานได้แก่ การป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ,อาหารปลอดภัย และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิต

ดังนั้นการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับตำบล ในปี 2566 ว่ามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร มีอุปสรรคอะไรบ้าง ที่จะได้ช่วยแก้ไขและพัฒนารูปแบบการทำงานต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย