อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้านที่อยู่อาศัยให้มั่นคงซึ่งได้สร้างบ้านตามโครงการ “บ้านกาชาด สร้างสุขจังหวัดหนองคาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา”

อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้านที่อยู่อาศัยให้มั่นคงซึ่งได้สร้างบ้านตามโครงการ “บ้านกาชาด สร้างสุขจังหวัดหนองคาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยนายวศิรพงษ์ ชาวเหนือ  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทะเบียนและบัตรฯ นายพชร ทองสุข ปลัดอำเภอร่วมกับทีมตำบลวัดธาตุ ร่วมด้วย นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ นายบุญเกิด ตันนารัตน์ รองนายกฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกฯ นายสำราญ ชัยสาลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 นางนันทนา คินาพิศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8,9,14 ตำบลวัดธาตุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทิพย์ธานี สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองหนองคาย และประชาชนจิตอาสา

 

ได้ร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสที่มีสภาพบ้านไม่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ซึ่งเป็นบ้านของ นายทองคำ โคตรสีบัน บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 14 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุข จังหวัดหนองคาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา” ณ บ้านทิพย์ธานี หมู่ที่ 14 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย โดยใช้แรงงานจิตอาสาร่วมกัน ผลการดำเนินการทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างไปแล้วประมาณ 95 %.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย