ภาคเอกชน จับมือจังหวัดหนองคาย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “หนองคาย เมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission” เป็นจังหวัดที่ 10 ดึงองค์ความรู้ KUBOTA Solutions เกษตรครบวงจร แก้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร ตลอดจนบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ภาคเอกชน จับมือจังหวัดหนองคาย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “หนองคาย เมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission” เป็นจังหวัดที่ 10 ดึงองค์ความรู้ KUBOTA Solutions เกษตรครบวงจร แก้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร ตลอดจนบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

วันนี้ (11 ก.ย. 66) ที่โรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “หนองคาย เมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission” ระหว่างจังหวัดหนองคาย กับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นตัวแทนจังหวัดหนองคาย และมีนางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นตัวแทนบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ บริษัท สยามคูโบต้าฯ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องของสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะทางด้านคุณภาพอากาศ วันนี้เราได้เห็นความร่วมมือที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเข้ามาแก้ปัญหา ทางจังหวัดได้ตระหนักมาโดยตลอดว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการประกอบกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ ที่สืบเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ แต่จะทำให้อย่างไรให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเสริมด้วยการแก้ปัญหาด้านอื่น ๆ ด้วย การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มาใช้องค์ความรู้ของ KUBOTA Solutions ในการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันสิ่งอื่น ๆ ที่จะทำให้คุณภาพของประชาชนดีขึ้นก็จะดีขึ้นด้วย

 

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เพราะกระทบกับชีวิต สุขภาพ และอนาคตของโลกด้วย ซึ่งในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ครั้งนี้ทางบริษัทฯก็จะได้ร่วมมือกับจังหวัดหนองคาย ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคการเกษตร โดยบริษัทฯเองก็มีความตั้งใจที่จะดำเนินการตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่ได้ตั้งเป้าหมาย  Net Zero Emission ในปี 2050 ให้เป็น 0 โดยความร่วมมือในครั้งนี้ทางบริษัทฯมีความตั้งใจใน 4 เรื่อง คือ เรื่องแรก ต้องการดำเนินนโยบายในเรื่อง Net Zero Emission เรื่องที่ 2 เป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการลดการเผาฟางข้าว ใบอ้อยในพื้นที่เกษตร ซึ่งทางบริษัทฯมองว่าเป็นสิ่งที่กระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพราะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของ pm 2.5 รวมไปถึงทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน เรื่องที่ 3 เป็นการขยายองค์ความรู้สู่ภาคเกษตร เช่นการทำการเกษตรแบบปลอดการหว่าน ปลอดการเผา ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย และเรื่องสุดท้าย จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ซึ่งต้องการความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกรเอง และภาคของคนที่นำเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรไปใช้ เช่นนำไปเป็นอาหารสัตว์ หรือนำไปเป็นชีวมวล ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว 9 จังหวัด ตั้งแต่ปี 2562 จากการที่ได้ติดตามจุดความร้อนต่าง ๆ พบว่าจุดความร้อนในจังหวัดที่ได้ดำเนินการลดลงถึงประมาณร้อยละ 60 ก็หวังว่าในการร่วมมือกับจังหวัดหนองคายครั้งนี้ จะทำให้สภาพอากาศของจังหวัดหนองคายดีขึ้นและจุดความร้อนลดลง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย