เทศบาลตำบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

วันที่  20 พ.ค. 2566 เวลา 13.00 น.  ณ บริเวณถนนด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุ บ.เมืองบาง  ต.วัดธาตุ   อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  นายจรูญ จิตรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจำปี 2566 โดยมีประชาชนชาวตำบลวัดธาตุ  ทั้ง  14 หมู่บ้านร่วมชมร่วมเชียร์ขบวนแห่จำนวนมาก ซึ่งปีนี้มีหมู่บ้านนำขบวนแห่บั้งไฟเข้าประกวด จำนวน 5 หมู่บ้าน

 

นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ  กล่าวว่า  งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลวัดธาตุ  ถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือน  6 ของทุกปี  โดยความร่วมมือของหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลวัดธาตุ  ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  เมื่อถึงเดือน 6 ก่อนเข้าสู่ฤดูการทำนา  ชาวบ้านจะได้พร้อมใจกันจัดทำบั้งไฟ  ขบวนแห่บั้งไฟ  และจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้า  ซึ่งตามความเชื่อเพื่อเป็นการขอฟ้าขอฝนจากพญาแถน  ให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาล  เพื่อให้ชาวนาได้มีน้ำเพาะปลูกนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสนุกสนาน  ความสามัคคีของคนในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย  เป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ขอเทศบาลตำบลวัดธาตุในการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีขบวนแห่และขบวนบั้งไฟเข้าร่วมประกวด จำนวน  5 ขบวน  ประกอบด้วยขบวนแห่บ้านภู่, บ้านโพนงาม, บ้านเบิดน้อย,  บ้านวังยางเหนือ และบ้านเมืองบาง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย