สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบ ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ จำนวน 30 ชั่วโมง ที่เทศบาลตำบลกองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบ ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ จำนวน 30 ชั่วโมง ที่เทศบาลตำบลกองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (17 มี.ค. 66) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและชุดเครื่องมือพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบ ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ จำนวน 30 ชั่วโมง ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย ได้ดำเนินการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 7-11 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 20 คน

 

สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบ ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อจัดหาและสนับสนุนเครื่องมือพื้นฐานการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ  และเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีทักษะอาชีพพื้นฐาน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย