นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมอนันตนาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กับโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา โรงเรียนร่มธรรมมานุสรณ์ โรงเรียนบ้านเมืองบาง และโรงเรียนบ้านเชียงอาด

 

นายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ในด้านการประกอบอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพได้ นักเรียน นักศึกษา มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการและเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมกันและได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ. 
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย