ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดโครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้เรื่องการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย และสาขา ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดโครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้เรื่องการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย และสาขา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 6 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมพันล้านบูติค รีสอร์ท อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้เรื่องการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย และสาขา ประจำปีงบประมาณ 2565

 

นางสุนีย์ ขำคม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการออกหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน ป้องกันมิให้มีการถูกฟ้องคดี และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ร่วมกัน

โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย/สาขาและสำนักงานที่ดินอำเภอ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 80 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย