ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายจัดมหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 “Symposium 2022”

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายจัดมหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565  “Symposium 2022”

วันที 6 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565  “Symposium 2022” ภายใต้การดำเนินงาน 4 โครงการ ประกอบด้วย

1.โครงการ lnnovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

2.โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

3.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ 

4.โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

 

ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565  “Symposium 2022” ครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และเพื่อเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดหนองคาย จำนวนทั้งสิ้น 300 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย