ยอดเยี่ยม!!! ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย สร้างชื่อให้จังหวัดหนองคาย คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 ที่จังหวัดพัทลุง และ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ยอดเยี่ยม!!! ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย สร้างชื่อให้จังหวัดหนองคาย คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 ที่จังหวัดพัทลุง และ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. – 3 ส.ค. 2565 ที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งการสรุปเหรียญรางวัลเป็นที่ยินดีว่า ทีมเรือนาคาหนองคาย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เรือกรรเชียงคู่ชาย ระยะ 1,000 ม. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ,เรือกรรเชียงเดี่ยวชาย ระยะ 500 ม. และรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน เรือกรรเชียงเดี่ยวชาย ระยะ 1,000 ม. โดยนักกีฬาจากโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย “ทีมเรือนาคาหนองคายชุมพลโพนพิสัย” ประกอบด้วย

1.นายยุทธนา  ทะมะรมย์  ทีมเรือนาคาหนองคายโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกีฬาลำปาง

2.นายภูมิภัทร ฮังกาสี ทีมเรือนาคาหนองคายโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกีฬาลำปาง

3.นายสิทธา เกิดอ้น ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

 

ส่วนกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยจัดการแข่งขันระหว่าง วันที่ 26 ก.ค. - 6 ส.ค. 2565

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เรือยาว 10 ฝีพายชาย ระยะ 1,000 ม. ,รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เรือยาว 10 ฝีพายผสม ระยะ 1,000 ม. ,รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เรือยาว 10 ฝีพายชาย ระยะ 500 ม.

มีนักกีฬาทีมชาติ (จากทีมเรือนาคาหนองคาย)  อยู่ในทีมด้วย คือ นายพศวัต นาใจคง ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกีฬาลำปาง และนายศุภชัย รัตนะ ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกีฬาลำปาง

ส่วนรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เรือกรรเชียงคู่ ระยะ 1,000 ม. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองเรือกรรเชียง 4 คน ระยะ 1,000 ม. คือนายยุทธนา ทะมะรมย์ ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกีฬาลำปาง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย