คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์), นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งติดตามผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การค้าชายแดน การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4

 

ในช่วงบ่ายนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ , นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลางฯ “โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of Tourism) กิจกรรม ก่อสร้างลิฟต์สำหรับอำนวยความสะดวกผู้พิการและคนสูงวัย ณ วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย พร้อมทั้งได้กราบสักการะหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย โดยมีพระครูภาวนาธรรมโฆสิต เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย/ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง นำตรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการฯ.

 

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย