รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแถลงข่าวการจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย สำหรับรถบรรทุก ส่วนบุคคล 301 หมายเลข หมวดอักษร "บบ" บุญบารมี เกษมศรีทวีคูณ โดยผู้ที่สนใจจะต้องเข้าประมูลทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.tabienrod.com ด้วยตนเองก่อนวันประมูล หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน 1584 โทรศัพท์ 061-6493519,062-2362465 และ 099-1966659

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแถลงข่าวการจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย สำหรับรถบรรทุก ส่วนบุคคล 301 หมายเลข  หมวดอักษร "บบ" บุญบารมี เกษมศรีทวีคูณ โดยผู้ที่สนใจจะต้องเข้าประมูลทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.tabienrod.com  ด้วยตนเองก่อนวันประมูล  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน 1584  โทรศัพท์ 061-6493519,062-2362465 และ 099-1966659

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา10.00 น. ที่ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดอักษร บบ ซึ่ง กรมการขนส่งทางบก  ได้กำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ออกทำการประมูลเป็นทางการทั่วไป จำนวน 301 หมายเลข

 

หมวดอักษร “บบ”  มีความหมายว่า “บุญบารมี เกษมศรีทวีคูณ” กำหนดวันและเวลาประมูล ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ปิดประมูลวันที่ 3 กันยายน 2565 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ส่วนสถานที่จัดประมูลที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย  โดยผู้ที่สนใจจะต้องเข้าประมูลทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.tabienrod.com  ด้วยตนเองก่อนวันประมูล  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน 1584  โทรศัพท์ 061-6493519,062-2362465 และ 099-1966659.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย