โรงแรมแคนคู่ อภิมหาเขตเศรษฐกิจพิเศษเหนือมหานทีสีทันดอน ในเนื้อที่ทั้งหมด 61,537 ไร่ รวมมูลค่าการลงทุน 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดใน สปป.ลาว มีความสูง 238.98 เมตร

โรงแรมแคนคู่ อภิมหาเขตเศรษฐกิจพิเศษเหนือมหานทีสีทันดอน ในเนื้อที่ทั้งหมด 61,537 ไร่ รวมมูลค่าการลงทุน 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดใน สปป.ลาว มีความสูง 238.98 เมตร

เพจ Four Thousand Islands รายงานว่า เมื่อ 27 ก.ค.2565 ทีมก่อสร้างของเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอน ได้ทำการสำรวจที่ดินร่วมกับรัฐบาลลาว เป็นเวลา 45 วัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอน จะเปิดตัว 2 โครงการใหม่อย่างเป็นทางการ คือ โรงแรมแคนคู่ และคลังสินค้า ที่ชายแดนลาว-กัมพูชา

โครงการโรงแรมแคนคู่ จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างช่วงปลายฤดูฝนปีนี้ โรงแรมแคนคู่เป็นอาคารที่มีความวิจิตรงดงาม ถูกออกแบบคล้ายกับแคน ดนตรีพื้นเมืองของลาว และเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้

 

โรงแรมแคนคู่ จะเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดใน สปป.ลาว มีความสูง 238.98 เมตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอน ตั้งอยู่ที่เมืองโขง แขวงจำปาสัก พื้นที่โครงการจะครอบคลุมเกาะแก่งน้อยใหญ่ ที่เรียกว่า ‘สี่พันดอน’ หรือ ‘สีทันดอน’

ปลายปี 2561 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างเส้นทางคอนกรีต รอบดอนโขง เมืองโขง แขวงจำปาสัก ซึ่งเป็น 1 ใน 17 แผนงานของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอน

 

 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ สีทันดอน ทีมีการเซ็น MOU เมื่อ 30 มิ.ย.2560 บริษัท กวางตุ้งเยลโล อินดัสตรี จำกัด ในนาม "บริษัทร่วมทุนพัฒนาสีทันดอน จำกัด" เป็นผู้ได้รับสัมปทาน 50 ปี ในเนื้อที่ทั้งหมด 61,537 ไร่ รวมมูลค่าการลงทุน 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.
 
 
 
ขอขอบคุณรายละเอียดจากเพจ “เป็นเรื่อง เป็นลาว”
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย